fbpx

Sinh viên TCSG

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP(Kỳ thi ngày 13-14/07/2019)

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP(Kỳ thi ngày 13-14/07/2019) KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP (Kỳ thi ngày 13-14/07/2019), CẬP NHẬT 23/07/2019 *LƯU Ý:  – Những sinh viên chưa có điểm vui lòng bổ sung đầy đủ hồ sơ, học phí, lệ phí,… để đủ điều kiện xét tốt nghiệp.  – Mỗi sinh viên nộp 2 hình […]

Bảng điểm khoá 14 ( hệ 2 năm ) cập nhập ngày 27/01/2019

Bảng điểm khoá 14 ( hệ 2 năm ) cập nhập ngày 27/01/2019 Bảng điểm tổng hợp khoá 14 năm 1 cập nhập ngày 27/01/2019  Bảng điểm tổng hợp khoá 14 năm 2 cập nhập ngày 27/01/2019  Bảng điểm tổng hợp văn hoá khoá 14  cập nhập ngày 28/11/2018