fbpx

Phương án Tuyển sinh Năm 2021 của Trường Đại học Sư phạm TPHCM

Thông tin tuyển sinh đại học sư phạm tphcm. Phương án tuyển sinh năm 2020 có gì khác biệt?. Theo thông tin tuyển sinh từ Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Thí sinh là người Nước ngoài, muốn xét tuyển, ứng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Sẽ có một số thay đổi đáng lưu ý trong việc. Xét tuyển chỉ tiêu đối với các thi sinh quốc tịch nước ngoài vào ngành tiếng Việt và văn hoá Việt Nam?

Phương án tuyển sinh năm 2020 của Đại học Sư phạm TPHCM
Phương án tuyển sinh năm 2021 của Đại học Sư phạm TPHCM

1. Phương án tuyển năm 2021 của Trường Đại học Sư phạm TPHCM

Theo quyết định tuyển sinh 2021 của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Công bố về việc phương án tuyển sinh 2021. Thạc sĩ Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo, cho biết phương thức tuyển sinh năm 2021. Nhà trường cơ bản giữ sẽ ổn định như năm 2020.

Theo phướng án tuyển sinh. Đối tượng tuyển sinh phải tốt nghiệp THPT, bổ túc phổ thông hoặc tương đương. Phạm vi tuyển sinh trong cả nước. Đối với ngành tiếng Việt và văn hoá Việt Nam. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ tuyển với những thí sinh là người nước ngoài hoặc quốc tịch nước ngoài.

Thông tin tuyển sinh năm 2021. Nhà trường sẽ sử dụng phương thức tuyển sinh kết hợp xét tuyển và thi tuyển áp dụng cho ngành giáo dục thể chất và giáo dục mầm non. Phương thức xét tuyển áp dụng cho tất cả ngành tuyển sinh còn lại. Trong đó, hình thức xét tuyển thực hiện dựa trên 2 tiêu chí xét tuyển khác nhau.

2. Phương thức tuyển sinh năm 2021 ngành sư phạm

2.1 Phương thức xét tuyển 1

Dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 với tối thiểu 80% chỉ tiêu từng ngành. Tùy theo mỗi ngành học, trường sử dụng tổ hợp 3 môn hoặc 3 bài thi từ 5 bài thi của kỳ thi này để xét tuyển. Trong đó, bắt buộc có môn toán hoặc môn ngữ văn.

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển (từng bài thi/môn thi chấm theo thang điểm 10) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐUT

Theo đó ĐXT (điểm xét tuyển). Được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐM1, ĐM2, ĐM3 (điểm môn 1, 2, 3): Điểm bài thi/môn thi thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển

ĐUT (điểm ưu tiên): Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT

2.2 Phướng thức xét tuyển 2

Xét tuyển dựa trên học bạ lớp 12. Tối đa 10% chỉ tiêu của từng ngành cụ thể. Với mỗi ngành học, xét tuyển dựa trên kết quả 3 môn học lớp 12 năm học 2020 – 2021 (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển từng ngành). Điểm xét tuyển sẽ là tổng điểm trung bình của 3 môn học, cộng điểm ưu tiên đối tượng theo khu vực được quy định theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐUT

Theo đó ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
ĐM1, ĐM2, ĐM3: Điểm trung bình lớp 12 của môn học thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển
ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT

thông tin tuyển sinh 2020
thông tin tuyển sinh 2021

3. Phương án tuyển sinh 2021 có gì khác biệt

Phương thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển cũng có 2 cách dựa vào tiêu chí khác nhau.

3.1 Phương án tuyển sinh năm 2021 Thứ nhất:

Xét tuyển dựa vào kết quả kì thi THPT quốc gia năm 2021 kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu. Hình thức tuyển sinh này chỉ áp dụng cho ngành Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non. Chiếm tối thiểu 80% chỉ tiêu của từng ngành.

Điểm xét tuyển là tổng điểm 2 môn thi THPT quốc gia năm 2021 (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) với điểm thi năng khiếu do trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐNK + ĐUT

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân
ĐM1, ĐM2: Điểm bài thi/môn thi thứ nhất, thứ hai theo tổ hợp xét tuyển
ĐNK (điểm năng khiếu): Điểm môn thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức
ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT

3.2 Phương án tuyển sinh năm 2021 Thứ hai

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu. Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng cho các ngành giáo dục thể chất, giáo dục mầm non và chiếm tối đa 10% chỉ tiêu của từng ngành.

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của 2 môn học lớp 12 năm học 2020 – 20201 (tương ứng với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) với điểm thi môn năng khiếu do trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐNK + ĐUT

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân
ĐM1, ĐM2: Điểm trung bình lớp 12 của môn học thứ nhất, thứ hai theo tổ hợp xét tuyển
ĐNK: Điểm môn thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức
ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT

4. Chỉ tiêu phương án tuyển sinh năm 2021 của trường Đại học Sư Phạm TPHCM

4.1 Chỉ tiêu ngành sư phạm dự kiến trong năm 2021

Trường Đại học Sư phạm TPHCM dự kiến sẽ xét 4.210 chỉ tiêu, thông tin từng ngành như bảng sau:

STT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
1 7140201 Giáo dục Mầm non
2 7140202 Giáo dục Tiểu học
3 7140203 Giáo dục Đặc biệt
4 7140205 Giáo dục Chính trị
5 7140206 Giáo dục Thể chất
6 7140208 Giáo dục Quốc phòng – An ninh
7 7140209 Sư phạm Toán học
8 7140210 Sư phạm Tin học
9 7140211 Sư phạm Vật lý
10 7140212 Sư phạm Hóa học 
11 7140213 Sư phạm Sinh học
12 7140217 Sư phạm Ngữ văn
13 7140218 Sư phạm Lịch sử
14 7140219 Sư phạm Địa lý
15 7140231 Sư phạm Tiếng anh 
16 7140232 Sư phạm Tiếng nga
17 7140233 Sư phạm Tiếng pháp
18 7140234 Sư phạm Tiếng trung quốc 
19 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên
20 7140114 Quản lý Giáo dục
21 7220201 Ngôn ngữ Anh
22 7220202 Ngôn ngữ Nga 
23 7220203 Ngôn ngữ Pháp
24 7220204 Ngôn ngữ Trung quốc 
25 7220209 Ngôn ngữ Nhật
26 7220210 Ngôn ngữ Hàn 
27 7220930 Văn học 
28 7310401 Tâm lý học
29 7310403 Tam lý học Giáo dục 
30 7310501 Địa lý học 
31 7310601 Quốc tế học 
32 7310630 Việt nam học 
33 7440102 Vật lý học 
34 7440112 Hóa học 
35 7480201 Công nghệ thông tin (cntt)
36 7760101 Công tác xã hội
37 7220101 Tiếng việt và Văn hóa Tiếng việt

4.2 Chỉ tiêu tuyển sinh khác

Ngoài ra, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thực hiện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển với các quy định riêng.

Đại học Sư phạm TPHCM dành tối đa 10% chỉ tiêu tuyển sinh. Từng ngành để xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển cho các thí sinh. Theo phương án tuyển sinh 2021 nhà trường xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT. Riêng đối với ngành giáo dục mầm non thí sinh phải tham gia kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức và phải đạt từ 6.5 điểm trở lên.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng xét tuyển thẳng những thí sinh đã tốt nghiệp các trường THPT có xếp loại học lực lớp 12 chuyên năm học 2020 – 2021 từ giỏi trở lên và đạt một trong các điều kiện theo thứ tự ưu tiên sau vào ngành đúng hoặc ngành gần: Đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức; Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt học sinh giỏi; Riêng đối với ngành giáo dục mầm non, giáo dục thể chất thí sinh phải tham gia kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức và phải đạt từ 6.5 điểm trở lên.

0 0 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x