fbpx

Dự thảo về việc ban hành Bằng tốt nghiệp đại học mới

Bộ GD- ĐT vừa công bố dự thảo về quản lý giáo dục mới. Dự thảo lấy ý kiến về việc thay đổi văn bằng tốt nghiệp đại học mới. Để lấy ý kiến góp ý về Thông tư ban hành. Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học. Bao gồm: Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và bằng tiến sĩ danh dự. Theo dự thảo, nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học gồm:

1. Tiêu đề: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

2. Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ)

3. Tên cơ sở giáo dục cấp văn bằng

4. Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng

5. Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng

6. Quốc tịch của người được cấp văn bằng

7. Ngành đào tạo

8. Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng

9. Họ, chữ đệm, tên, chức danh, chữ ký. Của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định.

10. Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.

Đặc biệt, có điểm đáng chú ý. Dự thảo cho phép, cơ sở giáo dục đại học. Được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục đại học. Phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Dự thảo về việc ban hành sử dụng bằng tốt nghiệp đại học mới

Thông tư này thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng thạc sĩ, Thông tư số 24/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tiến sĩ. Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học. Thông tư số 20/2011/TT-BGDĐT, ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ký ban hành mẫu bằng tiến sĩ danh dự.

Hình thức đào tạo ghi: “Chính quy” hoặc “vừa làm vừa học”, “Học từ xa”, “Tự học có hướng dẫn”.

Đối với ngành kỹ thuật ghi “Bằng kỹ sư”; ngành kiến trúc ghi “Bằng kiến trúc sư”; ngành Y ghi “Bằng Bác sĩ” hoặc “Bằng cử nhân”; ngành Dược ghi “Bằng dược sĩ” hoặc “Bằng cử nhân”; ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế ghi “Bằng cử nhân”.

Trước đó. Ngày 19/11/2018, tại kỳ họp Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 6, với 84,12% tổng số đại biểu quốc hội có mặt biểu quyết tán thành. Quốc hội đã thông qua. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Do đó, Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2019.

Theo quy định mới. Sẽ tạo điều kiện cho sinh viên theo học các hình thức. Đào tạo khác nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học. Sinh viên có cơ hội ngang nhau trong việc công nhận văn bằng. Trong điều kiện tuyển dụng lao động như hiện nay.

Như vậy. Văn bằng hệ đào tạo ĐH chính quy. So với các hệ đào tạo tại chức. hệ dào tạo văn bằng 2. Hệ đào tạo liên thông đại học. Hệ đào tạo đại học từ xa,… có giá trị như nhau.

Những thay đổi mới trong dự thảo bằng tốt nghiệp đại học mới.

Mặc dù Quốc hội đã thông qua quy định như trên. Nhưng trên thực tế xã hội vẫn còn những lo lắng, hoài nghi về việc tuyển sinh. Đào tạo và chuẩn “đầu ra” giữa những người học ở các loại hình đào tạo văn bằng.

Nhiều ý kiến cho rằng. Luật Giáo dục ĐH được xây dựng dựa trên. Nền tảng phát triển giáo dục của các nước trên thế giới. Nhưng cần xét theo yếu tố, hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam. Bởi việc đào tạo ĐH chính quy. Và các hệ đào tạo khác chưa có sự đồng nhất về chất lượng. Cho dù là giảng dạy cùng một chương trình, cùng giảng viên…

Chất lượng tuyển sinh “đầu vào”. Đào tạo giữa các hệ đào tạo ĐH đang có sự khác nhau rõ nét. Nhiều sinh viên học hệ đào tạo tại chức. Đào tạo từ xa. Đào tạo liên thông có ý thức học tập kém hơn so với sinh viên hệ ĐH chính quy.

Luật Giáo dục ĐH mới quy định. Không phân biệt về giá trị văn bằng. Do có các hình thức đào tạo thì chúng ta phải tuân thủ pháp luật. Điều quan trọng là. Các trường ĐH phải có trách nhiệm hơn. Không đào tạo dàn trải. Không nên tuyển sinh bằng mọi giá để đủ chỉ tiêu, số lượng mà phải có sự chọn lọc.

Trong quá trình đào tạo. Các trường cần có sự đánh giá nghiêm túc nguồn tuyển sinh “đầu vào”. “Đầu ra” để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.