fbpx

Ứng viên đăng ký xét công nhận giáo sư được tham gia hội đồng cơ sở và ngành

– Đây là một thay đổi quan trọng trong Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng giáo sư Nhà nước, ngành/liên ngành và cơ sở vừa được Bộ GD-ĐT ban hành.

Theo Thông tư mới này, ứng viên là thành viên hội đồng giáo sư ngành/cơ sở, nếu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì được tham gia hội đồng cơ sở và ngành, nhưng không tham gia trao đổi, thảo luận hồ sơ của mình.

Như vậy, nếu so với Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 (ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở) trước đây, thì đây được coi như một hướng mở với các thành viên hội đồng. Bởi theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT trước đây, ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì trong năm đó không tham gia Hội đồng Giáo sư ngành/cơ sở.

Ứng viên đăng ký xét công nhận giáo sư được tham gia hội đồng cơ sở và ngành
Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Ngoài ra, thay đổi cụm từ “tóm tắt lý lịch khoa học” thành yêu cầu “lý lịch khoa học” tại các điểm a, b, e khoản 3 Điều 7 (về trình tự bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước) và khoản 7 Điều 14 (về trình tự bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành) của Thông tư 04.

Theo đó, trong trình tự, Hội đồng Giáo sư ngành ở nhiệm kỳ trước giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước và lý lịch khoa học. Số lượng ứng viên giới thiệu tối đa bằng số lượng thành viên của Hội đồng Giáo sư ngành của nhiệm kỳ trước.

Cơ sở giáo dục đại học giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước và lý lịch khoa học. Mỗi ngành giới thiệu tối đa 3 ứng viên.

Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước và bản lý lịch khoa học của các thành viên được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Tuy nhiên, Thông tư mới này đã thay đổi từ “thường xuyên” thành từ “hằng năm” tại khoản 7 Điều 14 của Thông tư 04.

Do đó, danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành và bản lý lịch khoa học của các thành viên sẽ chỉ được công bố công khai, cập nhật hằng năm trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, thay vì thường xuyên như thông tư trước đây.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2020.

Thanh Hùng

GS Ngô Bảo Châu làm viện sĩ trung tâm nghiên cứu nổi tiếng nhất nước Pháp

GS Ngô Bảo Châu làm viện sĩ trung tâm nghiên cứu nổi tiếng nhất nước Pháp

Ngày 12/3, GS Ngô Bảo Châu đã đọc bài giảng khai mạc chính thức trở thành Viện sĩ tại Collège de France – Trung tâm nghiên cứu khoa học nổi tiếng nhất của nước Pháp.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.