fbpx

Tuyệt đối không lơ là, thiếu trách nhiệm khi dạy học qua internet, trên truyền hình

Trong đó, Sở GD&ĐT nhấn mạnh việc thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Sở liên quan đến việc dạy học qua internet, dạy học qua truyền hình và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT. Trong đó, cần hiểu đúng, đầy đủ, chính xác quy định của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức dạy học qua internet để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

Phải pháp học trực tuyến thời điểm covid diễn biến phức tạp
Phải pháp học trực tuyến thời điểm covid diễn biến phức tạp

Trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, các cơ sở giáo dục cần huy động giáo viên, bố trí thời khóa biểu, tiến hành dạy học qua internet tất cả các môn học từ lớp 6 đến lớp 12 (trừ các môn không tham gia đánh giá xếp loại học lực theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). Xác định rõ: việc dạy học qua internet vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp nhằm giúp giáo viên hoàn thành nhiệm vụ dạy học, học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Các cơ sở giáo dục cần linh hoạt, tổ chức đa dạng hình thức triển khai học tập qua mạng internet, có thể tổ chức ghi hình và đưa bài giảng lên mạng internet hoặc trang web của nhà trường, thông báo rộng rãi để học sinh vào truy cập và tham gia học tập.

Học sinh học online tại nhà
Học sinh học online tại nhà

Cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung và hình thức dạy học của nhà trường hiện nay là giảng dạy kiến thức học kỳ II năm học 2019-2020 để học sinh biết và tham gia học tập, cha mẹ học sinh hiểu đúng và phối hợp cùng với nhà trường theo dõi, quản lý tình hình học tập của học sinh tại nhà.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tại An Giang cũng được yêu cầu chỉ đạo giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm tuyệt đối không được lơ là, thiếu trách nhiệm, tăng cường việc theo dõi điểm danh, quản lí, tổ chức kiểm tra sau mỗi nội dung học tập, nhắc nhở học sinh nghiêm túc thực hiện nội quy học tập, có xếp loại chuyên cần hàng tháng và thông báo kịp thời với cha mẹ học sinh về ý thức, nề nếp, kết quả học tập của học sinh lớp mình.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, quản lý, kiểm tra việc triển khai thực hiện dạy học qua internet tại đơn vị; thường xuyên động viên, nhắc nhở giáo viên, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất cơ quan quản lý cấp trên khen thưởng những cá nhân tích cực; đồng thời có biện pháp phê bình, nhắc nhở những giáo viên thiếu tinh thần trách nhiệm.

Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, thủ trưởng các cơ sở giáo dục đánh giá hiệu quả hoạt động dạy học qua internet của từng giáo viên tại đơn vị và có thể sử dụng làm tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên đó vào cuối năm học 2019-2020…

Sở GD&ĐT sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy học qua mạng internet của các cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì dịch Covid-19.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.