KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP(Kỳ thi ngày 13-14/07/2019)
LỊCH THI,SINH VIÊN TCSG admin 28 Tháng Bảy, 2019

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP(Kỳ thi ngày 13-14/07/2019) KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP (Kỳ thi ngày 13-14/07/2019), CẬP NHẬT 23/07/2019 *LƯU Ý:  – Những sinh viên chưa có điểm vui[...]

Bảng điểm khoá 14 ( hệ 2 năm ) cập nhập ngày 27/01/2019
SINH VIÊN TCSG,XEM ĐIỂM admin 28 Tháng Bảy, 2019

Bảng điểm khoá 14 ( hệ 2 năm ) cập nhập ngày 27/01/2019 Bảng điểm tổng hợp khoá 14 năm 1 cập nhập ngày 27/01/2019  Bảng điểm tổng hợp khoá 14 năm[...]

0934515426