fbpx

Nghỉ học dài ngày vì dịch COVID-19: Kiểm tra đánh giá học kỳ II giảm 1/3 đầu điểm

Nghỉ học dài ngày vì dịch COVID-19: Kiểm tra đánh giá học kỳ II giảm 1/3 đầu điểm

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông tiếp tục thực hiện kiển tra đánh giá theo công văn 1061 và công văn 1113 của Bộ.

Đối với số lần kiểm tra cho điểm (đầu điểm) thường xuyên và kiểm tra định kỳ, giảm 1/3 số đầu điểm, bảo đảm yêu cầu:

Đối với kiểm tra thường xuyên: môn học có từ 1 tiết trở xuống/tuần: ít nhất 1 đầu điểm; môn học có từ 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần: ít nhất 2 đầu điểm; Môn học có từ 3 tiết/tuần: ít nhất 3 đầu điểm.

Đối với kiểm tra định kỳ: Môn học có từ 2 tiết trở xuống/tuần: ít nhất 1 đầu điểm; Môn học có từ 2 tiết/tuần: ít nhất 2 đầu điểm.

Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới, thực hiện việc đánh giá định kỳ theo công văn 4669 và công văn 1392.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018. Đẩy mạnh hoạt động đánh giá thường xuyên bằng các hình thức: vấn đáp, phỏng vấn; kiểm tra ngắn/nhanh dạng việc hoặc trên máy tính; báo cáo thuyết trình, kết quả/sản phẩm học tập…

Đối với hoạt động giáo dục nghề phổ thông ở lớp 11 và các hoạt động giáo dục khác, Bộ yêu cầu chủ động điều chỉnh nội dung dạy học, thời gian dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với thực tế của cơ sở giáo dục.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.