fbpx

Hà Nội: Đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học

Để đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các trường THCS, trường THPT tiếp tục thực hiện Công văn số 5842/BGDĐT–GDTrH ngày 1/9/2011 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp THCS, THPT kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GD&ĐT để dạy và học phù hợp với thời gian còn lại của năm học 2019-2020.

Học sinh THPT
Học sinh THPT

Đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, các trường căn cứ vào nội dung Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GD&ĐT chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù của môn học.

Đối với các môn Thể dục (cấp THCS, THPT), Mĩ thuật và Âm nhạc (cấp THCS), các nhà trường chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị.

Đối với các trường đang triển khai Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh thí điểm cấp THCS và cấp THPT ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày 03/01/2012 và Quyết định số 5290/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2012 (chương trình 10 năm), áp dụng theo nội dung của Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH: “Đối với các môn học thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào nội dung tinh giản theo chương trình chuẩn để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù môn học”.

Học sinh tìm hiểu thông tin về các trường đại học
Học sinh tìm hiểu thông tin về các trường đại học

Các trường đang thực hiện chương trình 10 năm giao cho tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết theo hướng dạy nội dung cơ bản, cốt lõi (tối thiểu đáp ứng yêu cầu như hướng dẫn đối với chương trình chuẩn); không dạy các nội dung vận dụng, nâng cao, chuyên sâu; bảo đảm hoàn thành chương trình trong thời gian còn lại của năm học 2019-2020 phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ sở giáo dục.

Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT và các nội dung “Không dạy”, “Không làm”, “Không thực hiện”, “Khuyến kích học sinh tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện)” theo hướng dẫn tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã; các trường THCS, THPT thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GD&ĐT và nội dung Công văn này, đồng thời tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 3/10/2017 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh từ năm học 2017-2018.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.