fbpx

GIỚI THIỆU CHUNG

SỨ MẠNG
Trường Trung Cấp Sài Gòn là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao của các ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Ngoại ngữ, Tin học….; đồng thời là nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.
TẦM NHÌN
Trường Trung Cấp Sài Gòn hướng phấn đấu đến năm 2020, sẽ trở thành một Trường chuyên nghiệp cao đào tạo nghiệp vụ về Kinh tế, Kỹ thuật cũng như những lĩnh vực có liên quan, tạo uy tín ngang tầm với các trường đào tạo trong Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như cả nước nói chung. Trường cung cấp cho người học một môi trường giáo dục chuyên nghiệp, có tính chuyên môn cao; đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc và thích ứng nhanh với yêu cầu cấp bách trong công việc mà các nhà tuyển dụng đang cần.
MỤC TIÊU
MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
Mục tiêu chung
Xây dựng Trường Trung Cấp Sài Gòn trở thành một trường có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo TC các ngành: Xây dựng dân dụng & công nghiệp ; Điện công nghiệp & dân dụng;  Tin học ứng dụng; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị Du lịch & nhà hàng khách sạn; Marketing, Tài chính ngân hàng, Kiểm toán; Thư ký văn phòng; Công nghệ Kỹ thuật  chế biến & bảo quản thực phẩm; Kinh doanh xuất nhập khẩu; Quản lý doanh nghiệp. Hướng dẫn du lich, Sư phạm Mầm non. Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có chuyên môn cao, có năng lực ứng dụng các công trình NCKH; Đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ mọi hoạt động của trường; Các chương trình đào tạo bắt kịp trình độ giáo dục trung cấp trong khu vực và tiếp cận xu thế phát triển giáo dục tiên tiến, thích ứng xu thế hội nhập của xã hội.
Mục tiêu cụ thể
– Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo cho người học được học tập kiến thức chuyên môn hiện đại; được ứng dụng khoa học – công nghệ cao; được rèn luyện kỹ  năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
– Phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý, đặc biệt tăng dần quy mô và chất lượng đào tạo cấp chuyên viên. Tích cực sử dụng công nghệ thông tin – truyền thông và áp dụng các công cụ dạy học hiện đại trong quá trình dạy và học
– Thực hiện triệt để phương pháp giảng dạy tích cực với phương châm “dạy cách học, phát huy tính chủ động của người học”. Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị giảng dạy và hiện đại hóa chương trình đào tạo.
– Tăng cường hợp tác với các trường bạn để hỗ trợ hoạt động đào tạo, chuyển giao khoa học – công nghệ, khai thác tối đa các lợi ích từ hợp tác với trường bạn để phục vụ cho sinh viên của trường nói riêng và xã hội nói chung.
– Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và các giải pháp cụ thể để bảo đảm chất lượng đào tạo của trường.
– Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến.
– Tin học hóa công tác quản lý hành chính, đáp ứng yêu cầu chính quy, hiện đại, tiết kiệm kinh phí và lao động.
– Xúc tiến nhanh các dự án xây dựng trường theo chuẩn một trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật ngang tầm với các trường bạn trong nước.
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO
Mục tiêu phát triển đào tạo
Chất lượng đào tạo phù hợp nhu cầu đòi hỏi lao động và nhịp độ phát triển kinh tế của đất nước, thể hiện rõ mục tiêu chung của trường trong chiến lược phát triển đào tạo giai đoạn từ nay đến 2020.
Loại hình, cấp đào tạo
+ Các ngành chủ chốt của Trường là: Xây dựng dân dụng & công nghiệp ; Điện công nghiệp & dân dụng;  Tin học ứng dụng; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị Du lịch & nhà hàng khách sạn; Marketing, Tài chính ngân hàng, Kiểm toán; Thư ký văn phòng; Công nghệ Kỹ thuật chế biến & bảo quản thực phẩm; Kinh doanh xuất nhập khẩu; Quản lý doanh nghiệp;Hướng dẫn du lịch; Luật. Sư phạm Mầm non. 
+ Các cấp đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ Chính quy và hệ Vừa học vừa làm cho tất cả các ngành:
–          Thời gian đào tạo 1,5 năm cho Đối tượng đã Tốt nghiệp THCS, học dở dang 10, 11 ,12 , THPT và tương đương
–          Thời gian đào tạo 1 năm cho Đối tượng đã Tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp; Cao đẳng; Đại học.
+ Trường còn duy trì các cấp đào tạo chứng chỉ Ngọai Ngữ – Tin Học Quốc Gia A-B-C,TOEIC hệ Kỹ Thuật Viên Chuyên Nghiệp, các lớp Nghiệp vụ ngắn hạn trong đó chú  trọng mô  hình hợp tác đào tạo với các trường Đại học có uy tín trong cả nước.
Qui mô đào tạo
Chủ trương của trường là giữ vững quy mô đào tạo các mô hình nêu trên ở mức ổn định như hiện nay. Tăng cường đào tạo trình độ tay nghề với chất lượng cao, đồng thời trường cũng đáp ứng yêu cầu đào tạo theo yêu cầu của các đơn vị cần nguồn nhân lực thích hợp.
Giải pháp thực hiện
– Định kỳ rà soát, đổi mới chương trình đào tạo và nội dung giảng dạy trên cơ sở ý kiến đóng góp của giáo viên, của học viên và đặc biệt là các nhà tuyển dụng.
– Thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập. Đầu tư và sử dụng có hiệu quả cao cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và NCKH, trong đó nâng cao việc sử dụng các trang thiết bị phục vụ, hệ thống thông tin – thư viện, phòng thực hành máy tính của trường.
– Nghiên cứu, đưa vào áp dụng các chương trình đào tạo tiên tiến. Lựa chọn đội ngũ giáo viên có chất lượng, có trách nhiệm, có tâm huyết với công tác giảng dạy.
– Tăng cường năng lực của đội ngũ giảng dạy, quản lý, phục vụ công tác đào tạo thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thích hợp, đảm bảo đội ngũ cán bộ nhà trường tiếp cận nhanh, thực hiện tốt yêu cầu đổi mới công tác phát triển đào tạo.
– Tiếp tục triển khai các chương trình đã liên kết và tích cực tìm kiếm các đối tác có thế mạnh về đào tạo Cao đẳng và Đại đọc để hợp tác.