fbpx

Chứng chỉ

Trường Trung cấp Sài Gòn. Thường xuyên khai giảng các lớp chứng chỉ ngắn hạn. 

Chứng chỉ Tin học – Ngoại ngữ

TỔ CHỨC ÔN & THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN – CHỨNG CHỈ NGOAI NGỮ Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT HỌC VIỆN BƯU CHÍNH VIÊN THÔNG ĐÀO TẠO VÀ CẤP BẰNG Trường Trung cấp Sài Gòn. Đối tác Đào tạo chiến lược của. Học viên Bưu chính Viễn Thông. Thường xuyên tổ […]

Tuyển sinh lớp chứng chỉ Ngắn hạn tại TPHCM – Trung cấp Sài Gòn

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người học. Trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác chuyên ngành. Cho các học viên có nhu cầu. Trường Trung cấp Sài Gòn tuyển sinh đào tạo và cấp chứng chỉ các khóa học ngắn. Tuyển sinh lớp chứng chỉ ngắn hạn như […]