fbpx

Bình Dương lưu ý phòng chống nội dung xấu, độc khi dạy học qua internet

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT cho biết, trong quá trình tổ chức dạy học qua internet, có xảy ra hiện tượng bị kẻ xấu xâm nhập vào địa chỉ lớp học/phòng học trực tuyến, đăng tải nội dung xấu, độc, phản cảm, phản giáo dục… Có dấu hiệu lạm dụng, quấy rối và bắt nạt học sinh trên mạng, không bảo đảm an toàn và đã gây tâm lý hoang mang cho người học, người dạy; ảnh hưởng đến chất lượng dạy học qua internet.

Để khắc phục tình trạng trên, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị, các cơ sở giáo dục trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn phổ biến kiến thức, kĩ năng sử dụng internet, mạng xã hội bảo đảm an toàn, an ninh mạng khi tham gia hoạt động dạy học qua internet; kỹ năng phòng, tránh các nguy cơ, tình huống, tác hại có thể xảy ra đối với thầy cô giáo, học sinh và cha mẹ học sinh trong dạy học qua internet.

Giới thiệu, phổ biến cho giáo viên những giải pháp, phần mềm quản lý, tổ chức dạy học qua internet tin cậy, có uy tín; khuyến khích sử dụng phần mềm có bản quyền,…

Xây dựng và thực hiện quy chế quản lý, tổ chức dạy học qua internet, trong đó hướng dẫn rõ quy trình quản lý, tổ chức một lớp học trực tuyến; các kỹ năng quản lý điều hành lớp học trực tuyến đối với giáo viên; trách nhiệm của người học khi tham gia lớp học trực tuyến, nhất là các hành vi không được làm đối với người học.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý, tổ chức hoạt động dạy học qua internet. Đề nghị phụ huynh nâng cao trách nhiệm, dành nhiều thời gian quan tâm, hỗ trợ học sinh kết nối, sử dụng phòng học trực tuyến an toàn và có biện pháp quản lý trong thời gian học sinh tham gia học trực tuyến và sử dụng internet.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu xảy ra các tình huống tiêu cực, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cán bộ quản lý cần cung cấp thông tin kịp thời tới lãnh đạo các cấp có liên quan, cơ quan công an để điêu tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.