fbpx

Bến Tre: Bồi dưỡng trực tuyến chương trình GDPT mới cho GV, CBQL

Nội dung bồi dưỡng đối với GV gồm thực mô đun: “Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2020”.

Riêng đối với GV dự kiến phân công khối 1 năm học 2020-2021, tiếp tục thực hiện bồi dưỡng các nội dung: sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực HS tiểu học; Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục, kiểm tra, đánh giá HS tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS tiểu học.

Đối với CBQL sẽ thực hiện bồi dưỡng mô đun: “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông”.

Đối với CBQL cấp tiểu học, tiếp tục thực hiện bồi dưỡng các nội dung theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình; quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh tiểu học.

Thời lượng bồi dưỡng được quy định 40 tiết. Thời gian dự kiến từ tháng 4 – 7/2020.

Về hình thức bồi dưỡng, Sở GD&ĐT Bến Tre yêu cầu đội ngũ GV, CBQL cốt cán hỗ trợ GV, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ theo hướng tại Công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, GV, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tự bồi dưỡng qua mạng; Tổ chức bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn căn cứ vào kết quả tự bồi dưỡng qua mạng;

Sở GD&ĐT Bến Tre tổ chức bồi dưỡng và hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn (theo trường hoặc cụm trường) để trao đổi, thảo luận, áp dụng nội dung vào thực tiễn nhà trường.

GV, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông được công nhận hoàn thành các mô đun bồi dưỡng khi đáp ứng đủ các yêu cầu: Tự học qua mạng được hệ thống bồi dưỡng qua mạng đánh giá tự động là đạt. Được đội ngũ cốt cán, những người đã được giao nhiệm vụ hỗ trợ cho từng nhóm, đánh giá là đạt. Được cơ sở thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng GV, CBQL đánh giá là đạt.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.