fbpx

Bảng lương giáo viên từ 01/7/2019

GD&TĐ – Ngày 24/5/2019. Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 04/2019/TT-BNV. “Về việc hướng dẫn thực hiện: Bảng lương giáo viên. Mức lương cơ sở đối, với các. Đối tượng hưởng lương, phụ cấp cấp trong các cơ quan. Tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và xã hội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019.

Bảng lương giáo viên 2019
Bảng lương giáo viên 2019

Bảng lương giáo viên sẽ ảnh hưởng như thế nào kể từ tháng 7/2019.

Theo đó, nêu rõ cách tính mức lương, phụ cấp, hoạt động phí đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước. Đơn cử như sau:

  • Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2019 = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng
  • Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2019 (đối với khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở) = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng
  • Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2019 (đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cấp hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung) = (Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2019 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01/7/2019 + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01/7/2019) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định
  • Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.
  • Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01/7/2019 = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)
  • Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 01/7/2019 = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019. Cùng tham khảo mức lương giáo viên mới từ ngày 01/7/2019

Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học

Bảng lương có tính chất tham khảo. Còn phụ cấp thâm niên có thể có sai lệch đôi chút. Do liên quan đến thời gian làm việc. Lưu ý cách tính là giáo viên từ đủ 5 năm công tác. Thì được hưởng phụ cấp thâm niên là 5%. Sau đó mỗi năm công tác tăng thêm 1%. Giáo viên sau khi tăng kịch khung. Thì sau 5 năm được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung là 5%. Sau đó mỗi năm tăng thêm 1%.

Bảng lương giáo viên từ 01/07/2019
Bảng lương giáo viên từ 01/07/2019
Bảng lương giáo viên từ 01/07/2019
Bảng lương giáo viên từ 01/07/2019
Bảng lương giáo viên từ 01/07/2019
Bảng lương giáo viên từ 01/07/2019

Giáo viên sau khi thăng hạng, chuyển ngạch, hoặc hưởng thêm phụ cấp chức vụ… thì căn cứ bảng lương và công thức trên để tính và tham khảo.

Nguồn tin: https://giaoduc.net.vn

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.